Lover og Regler

 

Hardangervidda er Norges største fastlands nasjonalpark, og representerer et spesielt verdifullt fjellområde. Området er et fristed for den største gruppen av villrein i Europa. Parken er også den sørligste utposten for fjellrev, snøfugler og mange andre arter av arktiske planter og dyr. Du har frihet til å streife rundt - så lenge du tar opp søppel og viser respekt for naturen.

 

 

Grunnleggende retningslinjer

 

Du er en gjest i naturen

I en nasjonalpark

 

• Du kan gå hvor du vil, til fots eller på ski.

 

• Du kan stoppe hvor du vil og sette opp telt.

 

Rydd alltid opp etter deg selv.

 

• Du kan tente en brann, men husk det generelle

forbudet mot bruk av ild i skogsområder fra 15. april til

15. september. Vær hensynsfull når du samler

brensel.

 

• Du kan plukke bær, sopp og planter til eget bruk. Vær ekstra

Forsiktig i avls- og hekkesesongen.

 

• Du kan jakte og fikse dersom du har gyldig jakt eller fiskekort.

 

Bruk aldri levende fisk som agn, eller overfør levende fisk

fra ett vassdrag til ett annet.

 

• Du må gjerne ta med hund, men husk båndtvang.

 Motorisert trafikk

 

Det er et mål å holde Motor trafikk i nasjonalparken på lavest mulig nivå. Motorkjøretøyer kan derfor kun være i bruk når transport er absolutt nødvendig og ved spesiell tillatelse.

 

 

 

Allemannsretten

Du har rett til å gå til fots eller ski i hele nasjonalpark området.

 

 

Dyreliv

 

Dyr og deres bolig, reder og egg skal beskyttes mot skade, trengsel og unødvendig uro av alle slag, inkludert fotografering og annen uro i hekke og ynglesesongen. Nye arter må ikke innføres. Jakt i samsvar med dyrelov loven tillatt. Hunder må ikke løses i området. Bortsett fra bruk av hunder til jakt i lovlig jakttid, herding hunder for herding og sådd av dyr og godkjente hunder i forbindelse med oppdrag i politiet og fjellforsikringstjenesten.

 

Fiske er tillatt i henhold til lov om laks og innlandsfiske.

Utvisning av fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt.

 

Planteliv

 

 

Planter, levende og døde trær og busker skal beskyttes mot skade og ødeleggelse av alle slag som ikke kommer fra vanlig vandring, bruk eller landbruk. Hvis man ikke tar rot, kan man plukke planter. Du kan også plukke sopp og bær til eget bruk.

 

Nye plantearter må ikke innføres.

 

 

Geologiske arter

 

Det er forbudt å knuse løs eller fjerne løs materiale fra steiner, mineraler eller fossiler.