Fiske i Hardangervidda Nasjonalpark

 

Hardangervdidda Nationalpark er ett eldorado for fiskere med sine utallige små innsjøer og dammer og utallige vannveier.

Fiske i Geilo

 

 

Fra Geilo har du tilgang til 3.000 større og mindre vann, totalt 172km. Vannet ligger fra 446 meter over havet, til høyt fjellvann på 1.523 meter over havet, alt fra små idylliske dammer til store, blåste farvann med nesten evig is og snø.

 

For mer informasjon om fiske i Geilo-området, besøk vår kartoversikt eller se

 

VisitGeilo

 

Fiske i Uvdal

 

Nore og Uvdal er Norges største innlandsfiskekommune. Med sine utallige elver, innsjøer og dammer er det gode fiskemuligheter for alle. Du får fisk nesten hvor den skal være, men tettheten og størrelsen varierer mye.

 

Ørret (Salmo trutta)

 

Brown Trout | Forelle

 

Størrelse/Size/Größe: 18–80 cm.

 

Vekt/Weight/Gewicht: 1–3 kg + 15 kg

Røye (Salvelinus alpinus)

 

Char| Saibling

 

Størrelse/Size/Größe: 15-75 cm.

 

Vekt/Weight/Gewicht: 100 gram -3 kg

Sik

 

Whitefish| Felchen

 

Størrelse/Size/Größe: 15–25cm.

 

Vekt/Weight/Gewicht: 300-400 gram

Ørekyte (Phoxinus phoxinus)

 

Minnow | Elritze

 

Størrelse/Size/Größe: 8–12 cm